Recursos per a l'estudi durant el confinament!


Recursos per a l’estudi en la situació de confinament!

Generalitat de Calunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Xarxa nacional d'emancipació juvenil. Educació

Comentaris