Projecte JUNTES - Manresa Jove


Reactivació del projecte Juntes, un espai de trobada virtual  per a noies joves de 15 a 20 anys amb l’objectiu  de crear un espai de confiança, creixement,  i reflexió, en definitiva un espai de cura entre noies de la mateixa edat.


Aquestes trobades es duran a terme a partir del  dimecres 3 de juny a les 17 hores a través de la plataforma JITSI i tindran una periodicitat setmanal.  


Totes les sessions estan conduïdes i dinamitzades per les educadores del Casal de Joves la Kampana ( Manresa Jove).


Comentaris