Document marc activitats d'educació en el lleure - Estiu 2020

Segons es diu és un document marc que conté els criteris generals per a organitzar les activitats d'educació en el lleure d'aquest estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID19.

El document és fruit del treball conjunt i de coordinació de Joventut amb les entitats del sector i té el vistiplau de les autoritats competents de l’Agència de Salut Pública i del PROCICAT.

En protocols successius es concretaran amb detall el desenvolupament i organització particular de cadascuna de les diferents activitats de lleure.
Aquests requisits mínims s’hauran de complir amb tot rigor una vegada s’hagi autoritzat la posada en marxa de les activitats.

Comentaris