Projecte PIDCES


El PIDCES, Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària, es desenvolupen a través del Servei de Joventut i es concreta a cada institut amb la presència i l'atenció als joves a través del punt d'informació jove.
Aquest és un espai d'atenció presencial estable a l'institut que posa a l'abast dels i les joves recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació, tant en el mateix centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi. L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pati, tot i que les intervencions normalment són moltes més (formació i coordinació de delegats/es, organització de campanyes informatives, activitats de dinamització, etc.). Funció dels Coresponsals.
Aquest projecte està encarat a potenciar la participació juvenil i a fer arribar als joves tota aquella informació i recursos juvenils.
Aquests recursos els farem arribar mitjançant taules i sessions informatives i dinàmiques realitzades en els centres de secundària a partir d'activitats diverses: reunions de delegats/es, tallers, sessions formatives, entre d'altres.