21 de març. Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminación Racial

El racisme, un forma de desigualtat

Avui, a la nostra societat, poques persones es consideren obertament racistes. Tanmateix, el dia a dia està ple d’idees, conductes i paraules discriminatòries, ja que el racisme s’alimenta d’una de les característiques de la nostra estructura social: la desigualtat.

El racisme implica una classificació discriminatòria de les persones en grups segons el color de la pell i/o el país d’origen. Es construeix a partir de la identificació arbitrària de tot un grup amb unes característiques negatives que en justifiquen el tracte desigual i legitimen la seva inferioritat social. D’aquesta manera, el pensament racista justifica la discriminació, la segregació social i/o l’explotació econòmica d’una o de diverses comunitats humanes.

Però el racisme no és una definició, no és una abstracció: és una realitat concreta que perjudica moltes persones en el seu dia a dia, amb accions i conductes que vulneren els seus drets i atemptem contra la seva integritat i dignitat.

Justament, com que el racisme és un dels mecanismes per justificar certes desigualtats socials, les persones emigrades, i en especial aquelles que pateixen una situació socioeconòmica més vulnerable, són les qui majoritàriament han d’afrontar situacions de discriminació racista.

Els prejudicis, l’arrel de la discriminació

Un prejudici és una idea amb una visió pejorativa i negativa envers alguna persona pel simple fet que aquesta pertanyi a un col·lectiu determinat, que es tradueix en actituds hostils i de desconfiança cap ella. El prejudici és una combinació d’emocions que ens inclina a discriminar les persones a causa d’una sèrie d’estereotips.

Els estereotips són generalitzacions que atribueixen qualitats a una persona pel fet de ser membre d’un grup, la qual cosa impedeix que se la valori per la seva individualitat. Primer els prejudicis i, després, els estereotips, són la font de la qual s’alimenten els discursos i els comportaments discriminatoris. Per això, és molt important tallar de soca-rel els rumors i llocs comuns que jutgen les persones que integren un col·lectiu determinat.

La xenofòbia és el sentiment d’odi, repugnància i hostilitat cap a les persones migrades, especialment a les persones migrades racialitzades. Se sustenta en creences pejoratives i errades cap a les persones migrades i es manifesta en actitud i comportaments hostils, i en el menyspreu vers a les persones d’origen diferent del propi.


¿Quién es quién? [Federación SOS Racismo, 3:12] Experiment social de SOS Racisme.Consells per frenar el racisme o la discriminació
  1. Escolta i ajuda
  2. Genera consciència
  3. Desafía la discriminació quotidiana i el racisme
  4. Denuncia contingut racista o discrimitori en línia

Què en penses? Deixa el teu comentari👇

Comentaris