T'interessa el clima?

Creus que pots fer alguna cosa per l'emergència climàtica?

Si tens entre 16 i 30 anys inscriu-te al Fòrum Virtual Joves i clima a la Mediterrània +25

La Mediterrània és una de les regions del món més vulnerables als impactes de l’escalfament global, ja que s’escalfa un 20% més ràpid que la mitjana mundial. Recentment, la joventut, preocupada pel seu futur en un planeta amb temperatures més altes i conscient de que haurà de suportar els impactes més devastadors del canvi climàtic, ha sortit als carrers per tal de demanar als governs accions més contundents per afrontar l’emergència climàtica. Per primera vegada, aquest moviment liderat per joves ha demostrat una acció climàtica coordinada arreu del món i amb grans nombres de participació, que ha donat forma al debat sobre canvi climàtic actual.
D’acord amb el compromís que té la Generalitat amb els reptes globals, l’agenda climàtica a la Mediterrània i el foment del paper de les persones joves  com a agent de transformació social, es planteja l’organització d’un gran Fòrum de Joves i Clima a la Mediterrània+25.

Fòrum virtual Joves i Clima a la Mediterrània+25
9-11 de desembre 2020
Trobada virtual de 3 dies que reunirà organitzacions / entitats / associacions / xarxes dirigides per joves, així com joves individuals de la regió mediterrània per tal de debatre, repensar i desenvolupar conjuntament accions per la crisi climàtica a la Mediterrània. 
Aquest fòrum fomenta la cooperació nord-sud i preveu la participació d’entre 150-200 joves de les dues ribes de la Mediterrània i constarà d'una sèrie de tallers, debats, taules rodones i activitats, així com sessions plenàries per intercanviar resultats i elaborar conclusions.
Perfil dels/es participants al Fòrum: joves de 16 a 30 anys de les dues ribes del Mediterrani que juguin un paper clau en fer front la crisi climàtica a la regió, principalment si actuen col•lectivament com a entitat/associació/entitat juvenils, o be individualment. S’assegurarà la participació paritària de gènere i la representativitat tant del nord com del sud de la conca Mediterrània.
Inscriu-te!!!


Comentaris