Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci al Bages

 El Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el Servei de joventut del Consell Comarcal del Bages amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya estem treballant en la concreció d’un Protocol d’actuació davant de les violències masclistes en espais públics d’oci.

La Comarca del Bages disposarà d’aquest protocol definit a finals del 2020.

L’objectiu estratègic del programa és: Contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències masclistes.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu estratègic es treballaran els següents objectius específics:

  • Crear una estructura i xarxa de treball entre els diferents agents locals d’una comunitat per intervenir de forma coordinada davant de situacions de violències sexuals en espais públics d’oci a escala municipal, supramunicipal o comarcal.
  • Generar mecanismes, mesures i actuacions que garanteixin la prevenció, la detecció, l’atenció i recuperació de les dones en situació de violències masclistes.
  • Capacitar, sensibilitzar i implicar a tots els agents del territori (polítics, tècnics i ciutadania) en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilització del desenvolupament del protocol.
  • Incrementar l’apoderament de les dones en la utilització dels espais públics d’oci.
  • Fomentar la transversalitat de gènere en les polítiques locals.

Actualment estem en la fase de la diagnosi, concretament recollint opinions i experiències.

Participa omplint aquest qüestionari


+info.

Comentaris