El club del joc El CAE

Setmana de Jocs al Carrer de Manresa. Serà la 18a edició i la farem de l'1 al 5 de setembre.


Podeu consultar el programa i totes les mesures organitzatives, de prevenció i de participació al web: www.jocsalcarrermanresa.cat

Salut... i JOCS!!!!

Comentaris