Projecte CORRESPONSALS

A qui s’adreça?
El projecte corresponsals està adreçat als delegats i delegades del centre, sempre que vulguin ser-ho voluntàriament i en cas contrari a un altre alumne de l’aula que s’hi presenti.

Funcions
El corresponsal, en el sentit més ampli, és l’alumne que col·labora amb el PIDCES (punt d’informació i dinamització en els centres d’ensenyament secundari).
Funcions:
  • Detectar necessitats informatives i de participació.
  • Difusió permanent del servei i gestió dels plafons informatius.
  • Difusió de materials informatius.
  • Engrescar i motivar al conjunt de la comunitat educativa, tot fent especial incidència en la resta de l’alumnat i, dins d’aquest, aquelles persones que comptin amb la suficient iniciativa i capacitat de lideratge com per donar continuïtat a la tasca de l’informador-dinamitzador en temes de participació, associacionisme i organització i gestió autònoma d’activitats.
Objectius

  • Crear una xarxa de corresponsals que actuïn com a punt mig entre el dinamitzador del Lokal i la resta dels alumnes de l’institut.
  • Aconseguir que els joves se sentin partícips del programa PIDCES, també en la part organitzativa per fomentar la participació.

Activitats que es duran a terme

Les reunions amb els corresponsals
  • Reunió inici (Octubre) 
  • Reunió durant el curs (febrer)
  • Reunió d’avaluació (Juny)
-         Recollida de la informació setmanalment via mail