Concurs FotoInsta #berenarsa - Campanya Berenar Saludable - MAIGCOM PARTICIPAR?

Veure les bases del concurs.
Aquestes bases recullen els objectius del concurs, els requisits que han de complir els participants, el calendari de les fases del concurs, la composició del jurat i els criteris de selecció de les fotografies, com també el premi que s’emportaran els guanyadors i/o les guanyadores.


TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA CAMPANYA!

Comentaris