Ajuts per al pagament de l'habitatge

A continuació t’indiquem les línies d’ajut que existeixen actualment per a nous sol·licitants. 

Comprova’n els requisits, els terminis i la documentació a aportar. TOTA LA INFO AQUÍ!

  • Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics
  • Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge
  • Subvencions per al pagament del lloguerComentaris