El Museu d'Història de Catalunya cerca joves!

BUSQUEM JOVES ENTRE 14 I 17 ANYS 

per participar en un focus group on compartir com creuen que hauria de ser el Museu d'Història de Catalunya per ser més atractiu pels joves.

Un altre cop la mateixa història???

Amb l'objectiu d'apropar el Museu als joves, el proper dimarts, 10 d'abril, organitzem una trobada amb nois i noies entre 14 i 17 anys per parlar de com perceben els museus, quins temes els interessen, com seria el seu Museu d'Història de Catalunya ideal i què els hi agradaria fer.

♦ QUAN ♦
 Dimarts, 10 d'abril, a les 18 h 

♦ ON ♦
 Museu d'Història de Catalunya 

♦ INSCRIPCIÓ ♦

Comentaris