#seEUtomorrow

El projecte internacional # seEUtomorrow s’ha creat per recollir històries i testimonis, aspiracions, ideals i esperances d’un futur nou i diferent de solidaritat ordinària, capaç d’explicar l’esperit de comunitat i cohesió nascut al continent europeu a partir d’aquesta crisi. L’objectiu és donar veu a aquestes històries i estimular un diàleg intercultural, intergeneracional i transnacional, reforçant així el sentiment de pertinença europea.

#seEUtomorrow és un projecte internacional per a la creació d’un gran contenidor multimèdia que recollirà històries i testimonis, aspiracions, ideals i esperances cap a un futur nou i diferent de solidaritat ordinària, una base de dades creativa capaç d’explicar l’esperit de comunitat i la cohesió generada dins del continent europeu a partir d’aquesta greu crisi sanitària. L’objectiu és donar veu a experiències i testimonis alhora que s’estimula el diàleg intercultural, intergeneracional i transnacional i, d’aquesta manera, es reforça el sentiment de pertinença europea.

Visita la seva web!

Veure entrevistes

Voluntariat

Altres projectes

Comentaris