Criteris de represa del lleure educatiu durant el curs escolar 2020-21

Us informem que ja s’ha publicat el document “Criteris a aplicar per a prevenir la pandèmia per Covid-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure durant el curs 2020-2021”, després d’haver estat aprovat pel PROCICAT. Podeu trobar el document, així com el model de declaració responsable per a les famílies que hi va associat, en el web jove.cat/represalleure.

Comentaris