GRUP DE TREBALL

Des del desembre passat, hi ha un grup de joves del poble, que ha format un grup de treball. Els joves del grup es reuneixen dos cops al mes per preparar activitats pel mes següent i valorar les activitats ja fetes. El grup està format per nou joves, set són estudiants de l'IES d'Auró (4 d'ESO i 3 de batxillerat) i dos més són més grans i ja no estudien.

Els objectius del grup de treball són els següents:

- Implicar els joves del poble en l'organització de les activitats del Lokal de la Vila a partir del grup de treball.
- Dur a terme dos reunions al mes, per acordar les activitats del mes següent i organitzar-se en el treball.
- Motivar al jovent del poble a participar en les activitats del Lokal de la Vila.
- Fer dinàmiques de treball a l'institut a partir d'alguna hora de tutoria a cada una de les classes d'ESO.
- Difondre les activitats a l'institut.

Comentaris